Waarom een beleidsplan?

In dit jaar werkt het bestuur samen met de commissies en met inspraak van de leden aan een beleidsplan.
De leden worden tijdens tevens uitgenodigd om hun ideeën te ventileren bij de betreffende commissie of bij ondergetekenden.

Waarom een beleidsplan
Een vereniging besturen is vooruitkijken en standpunten bepalen die de toekomst van de vereniging aangaan. Ook moet de vereniging kunnen inspelen op een veranderende omgeving en weten welke wegen er kunnen worden ingeslagen. Hierbij is het opstellen van een beleidsplan nodig.
Op dit moment hebben wij geen beleidsplan, maar wel ontzettend veel enthousiaste leden met goede ideeën die moeten worden gekanaliseerd. Tevens hebben een flinke subsidie voor een invalidensteiger, een aantal nieuwe vlak-. grootwater- en poloboten. Ook komt de verhuizing met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden dichterbij.
Daarom heeft het bestuur besloten om een beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Hierin kijken we naar de stand van onze vereniging op dit moment en kijken vooruit naar welke richting we uit willen.

Wat moet er in een beleidsplan staan
In een beleidsplan moet een antwoord worden gegeven op vragen zoals:
 Hoe ziet onze vereniging er op dit moment uit?
 Hoe kijken anderen naar onze vereniging, hoe zijn we georganiseerd en wat zijn momenteel onze grote voor- en nadelen?
 Wat willen we, wat zijn onze doelstellingen?
Wat zijn onze ‘dromen’, waar willen we heen, wat zijn onze ambities, wat willen we onze leden bieden?
 Hoe willen we dat bereiken? Met welke middelen?
Het gaat hier niet alleen om financiële middelen, maar bijvoorbeeld ook om vrijwilligers en opleidingen.
 Wanneer willen we dat bereiken? Welke prioritering brengen we aan?
Het is onmogelijk om alle knelpunten tegelijkertijd op te lossen. Sommige zaken vergen eerst een oplossing op andere zaken; zijn er bijvoorbeeld voldoende vrijwilligers om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Wat brengt het de vereniging
Door middel van een beleidsplan is de vereniging actief met de toekomst bezig, zodat we niet achter de feiten aan lopen. Alleen dan worden we niet genoodzaakt tot het nemen van ad hoc beslissingen.
In het beleidsplan worden de verschillende aandachts- of beleidsgebieden, zoals jeugd, vrijwilligers en accommodatie, met elkaar in relatie gebracht.

Daarnaast heeft het opstellen van een beleidsplan de volgende voordelen:
 Veel keuzes kunnen genomen worden op basis van het beleidsplan. Met andere woorden, veel discussie kan worden voorkomen doordat veel beslissingen voortvloeien uit het plan.
 De te maken keuzes kunnen beter worden onderbouwd.
 Een beleidsplan is een communicatie- en sturingsmiddel. Het maakt duidelijk naar leden en andere belanghebbenden wat je wilt als vereniging.
 Het geeft inzicht in samenhang en structuur van de vereniging, zodanig dat opeenvolgende bestuurders en kaderledenweten waar de vereniging naar toe wil.
 Het geeft richtlijnen voor de diverse beleidsgebieden.

Hoe gaan we het aanpakken
We willen graag in nauw overleg met de verschillende commissies bekijken wat kanovereniging Rijnland op dit moment is en waar we over een zestal jaar met zijn allen willen staan.
Afhankelijk van de uitkomsten daarvan gaan we wat meer samenhang en structuur in onze vereniging aanbrengen.
Vanuit het bestuur gaan Leen en Martine ‘de kar trekken’. Met behulp van onder meer vragenlijsten willen zij met de verschillende commissies het plan inhoud en vorm geven.
Globaal tijdpad (voorlopig)
januari 2013
besluit in bestuur, aanstellen Martine en Leen als coördinatoren

februari
medewerking commissies, communicatie naar leden

maart/april
informatie en ideeën verzamelen; doelstellingen formuleren

mei
eerste concept bespreken met bestuur en commissies, plannen SMART maken.

september/oktober
aanpassen eerste concept + verdere verdieping

eind oktober
definitief concept met bestuur en commissies bespreken

november 2013
presentatie in ALV en vaststelling door ALV

2014
invoering

eind 2014
evaluatie korte termijn doelen, actualiseren lange termijn doelen

Met groet,

Leen & Martine

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

1 Reactie op Waarom een beleidsplan?

  1. Berend zegt:

    Goed dat er een beleidsplan komt. Voorzien jullie tijdens de totstandkoming daarvan ook een een discussieforum op de site waar leden hun ideeën kwijt kunnen? Dan zien we ook van de ideeën van elkaar.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.