Eerste verkenning nieuwe locatie

Zoal velen van jullie waarschijnlijk wel weten is de ligging van de vereniging op de huidige locatie een tijdelijke. De plannen van de gemeente Leiderdorp zijn om ons op den duur te verplaatsen naar de munnikenpolder. Om dit proces zo goed mogelijk te doorlopen en om alle opties open te houden heeft er afgelopen vrijdag (26-augustus) een informeel gesprek met de de heer Spijkerman en een aantal bestuursleden plaatsgevonden. De heer Spijkerman is de project leider voor het W4 project vanuit de gemeente Leiderdorp.

Tijdens het gesprek is uitleg gegeven over de tijdsplanning die wordt gehanteerd voor de ontwikkeling van het gebied Munnikepolder. Dit is de plas die, kijkend naar de dijk, aan de noord kant van de kanovereniging ligt. De grondstoffen bank (met de verwarrende naam Doeshaven) ontwikkeld dit gebied. Tot uiterlijk 2015 mogen zij hun activiteiten uitvoeren, daarna dient de plas en het daaraan grenzende recreatie gebied opengesteld te worden.

Voor de kanovereniging is het nog niet zonneklaar dat er verhuist moet worden. Wel zien we mogelijkheden in de nieuwe locatie. Zo hebben wij de mogelijkheid besproken van 2 permanente polo velden, een landtong langs een van deze velden voor publiek tijdens toernooien, een ondiepe zandplaats voor instructie lessen, een sprintbaan over de gehele lengte van het meer en de minimale diepte van de plas voor de polo-ers en eskimoteer instructie. Tevens hebben we het verhuizen van het clubhuis besproken en de door ons gewenste nieuwe ligging.

Tijdens de ALV van 23 november zullen we hier uitgebreid op terug komen, en met voorstellen richting de vereniging komen. Het is vervolgens de bedoeling om deze plannen formeel te gaan indienen bij het college van Burgemeester en wethouders. Maar voor dit kan gebeuren zal er nog e.e.a. aan voorwerk moeten worden gedaan. De verhuizing naar de ander kant zal echter pas over 3 tot 4 jaar plaatsvinden.

Mochten er binnen het leden bestand van de vereniging leden zijn die het bestuur hierin kunnen en willen ondersteunen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet

Peter Paul

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, September. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.